İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Görev ve Yetkileri

  • Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri işleri yapmak,
  • Basın ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek,
  • Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek,
  • Verilecek benzeri görevleri yapmaktır.