Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kütüphanesi sağlık alanında yayınlanmış mevcut eserlerin derlendiği ihtisas kütüphanesi olma amacına yönelik faaliyet göstermektedir. Sağlık bilimlerine ait süreli süresiz tüm eserlerin kütüphane bünyesinde toplanılmasına başlanılmıştır.

Türkçe ve yabancı dillerdeki eserlerle Osmanlıca ve elyazmaları kaynaklarda geçmişte uygulanan teşhis ve tedavi yöntemleri, koruyucu tıp uygulamalarına dair eserler kütüphane bünyesinde toplanılmaktadır. Alternatif tıp uygulamaları eğitimlerine destek olmak amacıyla Sağlık Bakanlığımızın tanımladığı başlıklarda eğitim verileri oluşturmak için uzmanlarca tespit edilmiş kitapların Batı dillerinden, Uygurca, Arapça ve Osmanlıcadan Türkçeye çevirilerin ve transkriplerin yapılmasına yönelik çalışmalar başlatılmış bulunmaktadır.

Üniversitemiz bünyesinde hizmet vermekte olduğumuz 55 Eğitim Araştırma Hastanesi akademisyenleri, araştırmacıları ve tüm sağlık personeli ile sağlık alanında eğitim gören öğrencilere hizmet verecek sosyal mekanlara sahip ve teknik erişime uygun Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Kampüs Kütüphanesi oluşturulma aşamasındadır.

Kevser TERZİOĞLU
Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı