Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Görev ve Yetkileri

  • Öğrencilerimizin ve personelimizin, sağlık işleri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek,
  • Öğrencilerimizin ve personelimizin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını karşılamak,
  • Öğrencilerimizin ve personelimizin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılayacak faaliyetleri düzenlemektir.